vodojem.cz
dodávka a montáž ocelových vodojemů

Opravy věžových vodojemů

typy hydroglobus a aknaglobus dovoz z Maďarska a montovaných v ČR a SR do roku 1992

Opravy uvedených věžových vodojemů se provádějí na základě kontrolních a revizních prohlídek. Tuto kontrolu provádí naše firma na základě poradenského oprávnění a revizi elektroinstalace odbornou firmou ELEKTRO. Je stanoven rozsah oprav a navržena cena za potřebné opravy.Nejčastěji se vyskytují následující opravy:

  1. oprava hliníkového pláště nádrže snýtováním uvolněných Al plechů, eventuálně i doplnění chybějících Al plechů.
  2. vnitřní nátěry v nádrži technologickým postupem s nátěry, který mají hygienický atest pro pitnou vodu. Nátěry v nádrži se provádí po odkalení a očištění a odrezivění ploch v nádrži
  3. vyrovnání vodojemu do svislosti a u typu hydroglobus zároveň úpravu a konzervaci lan včetně kotevních prvků
  4. výměna původního ocelového potrubí za potrubí z tlakového PVC, výměna vadných armatur
  5. venkovní nátěr sloupu
  6. vnitřní nátěr sloupu
  7. výměna staré elektroinstalace za novou dle ČSN a s revizní zprávu

Po ukončení oprav je předán protokol o provedených opravách a atesty na použité materiály a revizní zpráva elektro.

Firmá zároveň provádí demontáž a likvidaci starých - nefunkčních vodojemů typu Hydroglobus a Aknaglobus původní dodávky z maďarska spoužitím těžkých jeřábů, při dodržení všech bezpečnostních předpisů.


Schwarc s.r.o. 2006