vodojem.cz
dodávka a montáž ocelových vodojemů

VĚŽOVÉ VODOJEMY

Budete mít vodu tam kde ji potřebujete

Věžové ocelové vodojemy slouží k akumulaci pitné nebo užitkové vody. Z těchto vodojemů je zajištěno stálé zásobování vodou pro občanskou, průmyslovou i zemědělskou potřebu. Ocelové věžové vodojemy jsou dodávány (výroba i montáž) v objemech od 30m2 až do akumulace 1000m3 v potřebné výšce maximální hladiny 49,00m. Výška hladiny může být upravena dle potřeby statického tlaku.

Velikost nádrže lze dodávat také v potřebných kapacitáh dle požadavků objednatele. Nejčastěji dodávané nádrže vodojemů jsou 50m3, 100m3, 200m3, 250m3, 300m3, 400m3, 500m3 a 700m3. Ve sloupu vodojemu jsou všechny potřebné zařízení, t.j. potrubí, žebříky, plošiny, vstup do nádrže, výstup na střechu. Dále jsou vybaveny potřebnou elektroinstalací, t.j. osvětlením, spínáním min a max hladiny, topení, výstražný osvětlením. Je možno dodávat průběžné měření hladiny s výstupem pro telemetrii.

Potrubí - přívod, odběr včetně přepadu jsou dodávány vždy z nerez oceli.

Nátěry v nádrži jsou prováděny nátěrovým systémem po opískování nátěrovou hmotou s hygienickým atestem pro pitnou vodu.

Celý vodojem je izolován jak nádrž tak i sloup vodojemu tepelnou izolací s hliníkovým opláštěním.

Součástí dodávky jsou kotevní prvky do základů. Životnost vodojemu je cca 40 až 50 let při údržbě dle provozního řádu. Základy i konstrukce jsou dimenzovány na seizmickou odolnost 8 M.C.S. a síle větru 140km/hod.. Základy jsou projektovány na základě geologického průzkumu. Stavební část t.j. základy zajistíme u odborné stavební firmy.
Schwarc s.r.o. 2006